Lekce

Nabídka lekcí

Relaxační jóga

Vinyasa jóga

Hatha jóga pro zdravá záda

Acrohrátky

Jóga pro ženy

Jogohraní pro rodiče s dětmi 24-36 měsíců

Jógohraní pro rodiče s dětmi 17- 24 měsíců

Jóga pro muže

Partnerská jóga

Prožitkové semináře pro ženy

Hatha jóga

Om chanting

Pohádkové jogování pro děti od 3 let

Jemná ranní jóga

Prana jóga

Relaxace a meditace

Hot jóga

Thajská jógová masáž

Orientální tance - pokročilé

Workshopy s pozvanými lektory

Vitální jóga

Jemná večerní jóga

Svobodný tanec

MuVa tanec

Ashtanga Vinyasa joga

Rodinné konstelace

ZOOM LEKCE JÓGY

Zastav se a medituj

Záznam ZOOM lekce

Prázdninová jóga v parku

Vinyasa flow jóga

Ranní jógové probuzení

MOJE JÓGA

Power jóga

Hatha jóga flow

Jógové pobyty

Kundalíní jóga

Prožitkové relaxace a meditace

Malá letní škola jógy

RODINNÁ ACROYOGA pro děti od 4 let a jejich rodiče

Jóga pro dívky 10 - 14 let

Hravě a zdravě - jóga pro děti

Informace k průběhu kurzů a přihlašování

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů

 • V době vaší nemoci můžete za sebe zaslat na lekci náhradu nebo můžete oslovit kamarádku z jiného kurzu. Před zahájením lekce je dobré nahlásit váš záskok lektorce předem.
 • Pokud se klient předem řádně omluví a svou účast na lekci zruší nejpozději 3 hodiny před začátkem lekce, má po dohodě s lektorkou nárok na náhradu. Pokud se včas neomluví a neumožní tak nahlásit se někomu jinému, ztrácí tím sám nárok na náhradu.
 • Náhradu si v případě volného místa na lekci může klient vybrat maximálně 2x za celý kurz z lekcí ,které mu systém nabízí
 • Nevyčerpané náhrady nelze převádět do nového kurzu a náhrady nejsou automatické, lze je využít  jen v případě řádné omluvy
 • Po zahájení kurzu se lze přihlásit jen při neobsazení kurzu plným počtem - 16ti osob. Z ceny kurzu se pak odečítá počet lekcí, na kterých klient nebyl a vždy platí jen za zbývající počet hodin.
 • Pokud dojde k dlouhodobému onemocnění klienta během kurzu a ten se nezúčastní více než 3. lekcí za sebou, pak lze peníze za kurzovné vrátit popř. domluvit se na přerušení a přepsání hodin do dalšího kurzu - nutné nahlásit lektorce včas - na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Po přihlášení a uhrazení zálohy ( kurzovného) má klient automatickou rezervaci místa na vybrané hodině, individuální přístup lektorky a zajištění zapůjčení všech pomůcek.
 • Pokud dojde ke zrušení hodiny ze strany lektora např. z důvodu nemoci, bude hodina po domluvě termínu s účastníky kurzu automaticky nahrazena. Informaci o zrušení lekce najdete na našich stránkách a bude vám  zaslána sms a email.
 • Po absolvování kurzu je klientpo uhrazení zálohy (kurzovného) automaticky veden jako zájemce o kurzy následující a při novém otevření kurzu je mu dávána přednost před novou klientelou.
 • Klient bude po uhrazení zálohy nebo kurzovného naším rezervačním systémem automaticky převeden do nového kurzu.
 • Pokud včas klient uhradí zálohu na kurz (která se mu následně odečte z ceny kurzovného) v termínu zvoleném lektorkou, pak obdrží informační email s potvrzením jeho rezervace.
 • Jestliže klient neuhradí zálohu včas, je automaticky z kurzu vyřazen a je dána přednost dalším náhradníkům.
 • Zálohy na kurz se platí buď v hotovosti nebo převodem na účet (kde klient zadává své jméno, příjmení čas a den cvičení), vždy po dohodě s lektorkou.
 • Jestliže klient zaplatí zálohu a nedostaví se bez omluvy na první lekci, záloha mu automaticky propadá a jeho místo je nabídnuto náhradníkům.

Zápis do nových kurzů

Objednávat se na uzavřené kurzy můžete po vypsání nových termínů a neobsazení všech 15. míst stávající klientelou a to vždy:

 • poslední týden v srpnu na září + říjen + listopad
 • poslední týden v prosinci na leden + únor + březen
 • poslední týden v březnu na duben + květen + červen

Na otevřené lekce v nabídce rozvrhu se můžete hlásit po celý rok.

Dělení kurzů dle úrovně

Začátečníci

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s dynamickým cvičením jógy, naučit se základní pozdravy slunci a některé jednodušší modifikace asán. Budeme se učit správně zapojovat do cvičení dech, poznávat své tělo a reagovat na jeho potřeby. Cílem kurzu je naučit se správné provedení jednotlivých asán, přechody mezi asánami prostřednictvím vinyasy, abychom cvičením proplouvali v rytmu dechu.

Pokročilý

V tomto kurzu se zaměříme na zdokonalení základních asán a jejich modifikace a budeme zkoušet náročnější vinyasy (přechody mezi jednotlivými asánami). Budeme cvičit v rytmu flow, tedy na vlně svého dechu a zkoušet i náročnější asány, vyžadující stabilitu, sílu a pružnost.

O nás

Yoga Oáza, jóga pro každého.

Kontakt

Čechova 24, Přerov 750 02

774 371 799

info@jogazuza.cz